HomeMALAYvol. 5 no. 2 (1986)

Ang Diwa at Kaisipan ng Pilipino Sa Kasaysayan ng Himagsikan

Romualdo E. Abulad

Discipline: History

 

Abstract:

Ang makasaysayang pananaw ay walang kabuluhan kung hindi ito magsisilbing landas upang magkaroon ng kaganapan ang pagbabago at pagsulong sa daigdig. Ang wika nga ni Marx, "Ang layunin ng pilosopiya ay 'hindi lamang ang ipaliwanag ang mundo kundi ang tuluyang baguhin ito."4 Ito ang dahilan kung bakit ang

lahat ng pilosopiya ay praktikal, kahit na ang pilosopiyang sa unang malas ay lubhang abstrakto at mahirap maunawaan.5