HomeMALAYvol. 8 no. 1 & 2 (1989)

Martin Heidegger: MulaPenomenolohitahanggangEksistensiyalismoHanggangHermeneutika

Romualdo E. Abulad

Discipline: Philosophy

 

Abstract:

MARAMIang nag-aakalanasi Martin Heidegger ay isalamangeksistensiyalistaat walanangiba. Ito ay dapatnatingituwid.Angpilosopiyani Heidegger ay higit pa saeksistensiyalismo; ito ay isa ring metapisiko, atbilangisangmetapisiko ay sinikapnitonggamitinangmgapamamaraangpenomenolohiko at hermeneutikotungosaisangpangunawangontolohiko.