HomeSaliksik E-Journaltomo 7 bilang 1 (2018)

Patnubay sa Weder Forkasting (2015) ng Department of Science and Technology (DOST)-Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (PAGASA); at Komisyon sa Wikang Filipino (KWF)

Jay Israel B. De Leon

Susing salita: Social Science, History, Languages, Humanities

 

Abstrak:

Pinamagatang “Pagpaplanong Pangwika Tungo sa Pagpapaunlad ng Filipino: Ang Pakikibahagi ng Patnubay sa Weder Forkasting sa Modernisasyon ng Wikang Pambansa,” nirerebyu sa akdang ito ang librong Patnubay sa Weder Forkasting (2015) na sinulat ng Department of Science and Technology (DOST)-Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (PAGASA); at Komisyon sa Wikang Filipino (KWF).