HomeSaliksik E-Journaltomo 7 bilang 1 (2018)

Jose Rizal: Sa Landas ng Paglaya (2016) ni Moshe Ladanga

Gil D. Turingan

Susing salita: Social Science, History, Humanities, Rizaliana Studies

 

Abstrak:

Pinamagatang “Ang Pambansang Lodi: Ang Saysay ng Salaysay ni Jose Rizal sa Kabataang Milenyal,” nirerebyu sa akdang ito ang dokumentaryong Jose Rizal: Sa Landas ng Paglaya (2016) na nilikha ni Moshe Ladanga.