HomeKarununganvol. 9 no. 1 (1992)

Pagpapakilaia Kay Charles Peguy: "Politique" at Mystique

Eduardo Jose E. Calasanz

Discipline: Literature

 

Abstract:

Nagsisimula ang lahat sa 'mystique' at nagtatapos sa politique ... Ang mahalagang tanong ay hindi kung magwawagi ang ganito o ganyang politique sa iba pang politique. Mahalaga ito; interesante ito. Ngunit ang tunay na tanong, ang tunay na malasakit, ang tunay na buod ay nasa bawat kaayusan, sa bawat sistema: hindi malalamon ang mystique ng politique na kanyang isinilang. Wala sa pagtatagumpay ng ganito o ganyang politique ang buod, ang tunay na malasakit, ang tanong, ngunit nasa bawat sistema sa bawat kaayusan, sa bawat mystique; hindi masisilo ang mystique ng Politique na kanyang isinilang. (NJ, p. 518)

althy business clan, marriage to a woman of a humbler background reduced the family to a life of deprivation and insecurity. Thus, John was no stranger to poverty. His father died shortly after he was born, and so it was his mother who saw to it that he received an adequate Catholic education, learning the normal fare of the day such as grammar, rhetoric, Greek, Latin and religion. In 1563, at the age of 20, he entered the Order of the Carmelites, during which he changed his name from Juan de Yepes y Alvarez to Juan de Santo Matia.