HomeSaliksik E-Journaltomo 7 bilang 3 (2018)

KULTURANG MATERYAL BILANG BATIS AT LARANGAN NG KASAYSAYAN

Mark Joseph P. Santos

Susing salita: History, Anthropology, Social Sciences, Archaeology

 

Abstrak:

Pinamagatang “Kulturang Materyal Bilang Batis at Larangan ng Kasaysayan,” nirerebyu sa akdang ito ang librong Writing Material Culture History (2015) na pinamatnugutan nina Anne Gerritsen at Giorgio Riello.