HomeCA Research Journalvol. 2 no. 1 (2011)

GOMBURZA: Isang Pag-aaral

Amalia C. Rosales

Discipline: History

 

Abstract:

Ang papel na ito ay tumatalakay sa mga sumusunod na paksa: (1) Ang GOMUBURZA sa pananaw/kaisipan ni Rizal at mga dahilan, kahulugan at kabuluhan ng pag-hahandog niya sa tatlong pari ng nobelang El Filibusterismo; (2) Pagsusuri mga papel/bahagi ng Gomburza sa kasaysayan ng Pilipinas sa mag teksto/naratibo ng mga teksbuk sa Kasaysayan ng Pilipinas sa kolehiyo as haiskul; (3) Ang mga umiiral na perspektibang pangkasaysayan batay sa mga sinuring aklat; (4) Pagtalakay sa mga perspektibang pangkasaysayan batay sa mga sinuring aklat; (5) Mga mungkahing pamamaraan ng pagtuturo ng Gomburza; at (6) Ang kabuluhan/papel ng Gomburza sa kabuuang kasaysayan ng Pilipinas.