HomeDaloyvol. 5 no. 1 (1996)

Tungo sa Intelekwalisasyon ng Filipino sa Ekonomiks: Ilang Parameter

Teresita F. Fortunato

Discipline: Education, Languages

 

Abstract:

Nakapaghawan na ang ilan ng daan tungo sa intelekwalisasyon ng Filipino sa ekonomiks. Naghihintay na lang ng mga susunod sa landas na pinagdaanan ng mga nauna. O kaya’y landasin naman nila ang isang bagong daan at nang matuklasan ng iba pangyaman ng isip sa larangang pangkabuhayan.