HomeDaloyvol. 6 no. 1 (1997)

Mga Estilo ng Wika Sa Nobelang Tagalog: Lantad Sa Iba't Ibang Tungkuling Pangkomunikasyon

Teresita F. Fortunato

Discipline: Literature, Languages

 

Abstract:

Iba’t ibang estilo ng wika ang ginagamit ng mga piling nobelistang Tagalog ng nagdaang siyam na dekada sa pagpapahayag ng kanilang tauhan ng biro, pag-ibig at galit sa kapwa.


All Comments (1)

Jiro Domingo
4 weeks ago

I want full details