HomeSocial Sciences and Development Review Journalvol. 14 no. 1 (2022)

Modelo ng Pagdadala: Lapit at Gamit (Burden Bearing Model: Approach and Application)

John Mark S. Distor | Henmar Cardiño

Discipline: Psychology

 

Abstract:

Ang papel na ito ay may layuning galugarin ang mga angkop at ganap na lapit (approach) at gamit (application) ng Modelo ng Pagdadala ni Dr. Edwin T. Decenteceo (1997, 1999) sa larangan ng Sikolohiyang Pilipino. Gamit ang Thematic Analysis, tinampok ang matitingkad na tema na hango sa mahigit dalawangpu’t pitong artikulo mula sa iba’t-ibang karanasan, pananaliksik, at aklat. Ang pitong matingkad na temang nabuo ay ang mga sumusunod: (1) Gamit sa Sikolohiyang Pang-klinikal; (2) Lapit sa Sikolohiyang Pang-klinikal; (3) Gamit at Lapit sa Sikolohiyang Pang-industriya; (4) Gamit at Lapit sa Sikolohiyang Pang-edukasyon; (5) Gamit at Lapit sa Komunidad; (6) Gamit sa Psychological First Aid (PFA); at (7) Lapit sa Ispiritwalidad. Ang Modelo ng Pagdadala ay maari pang pagyabungin dahil ito ay hango sa karanasan nang mga Pilipino at ang bawat indibidwal ay may kanya-kanyang kuwentong dinadala.