HomeThe Journal of Historyvol. 17 no. 1-2 (1972)

Ang Bayan ng Liliw, Laguna Sa Pagsapit ng Kanyang Ika-Apat Na Dantaon

Gregorio C. Borlaza

Discipline: Social Science, History

 

Abstract:

Kasabay ng pagkakatatag ng Liliw Citizens Foundation, tinalakay ang kasaysayan ng bayan ng Liliw sa Laguna at ang iba't ibang aspeto nito (industriya, edukasyon, pangkaraniwang buhay ng mga taga-Liliw). Layunin ng papel na ito na hikayatin ang mga taga-Liliw na sumapi at magtulungan upang maging matagumpay ang Liliw Citizen's Foundation.