HomeSaliksik E-Journaltomo 1 bilang 2 (2012)

Pragmatiks ng Tanong/Pagtitig at Pagtatabi ng mga Panloob/Panlabas na Kategorya

Myfel Joseph D. Paluga

Susing salita: Social Science

 

Abstrak:

 

Tinutugunan ni Myfel Joseph D. Paluga sa akdang ito ang mga komentaryo sa kanyang artikulong “Mga Prehistorikong Pamayanan sa Indo-Pasipiko: Rebyu ng mga Pag-aaral sa Ilang Austronesyanong Chiefdom.”