HomeSaliksik E-Journaltomo 1 bilang 2 (2012)

Paglalagom sa Talastasan Kapangyarihan at Kaayusang Pampulitika sa Sinaunang Kabihasnan: Ang Saysay ng Chiefdom

Adonis L. Elumbre

Susing salita: Social Science

 

Abstrak:

Nilalagom at pinag-uugnay sa akdang ito ang talastasan ukol sa artikulo ni Myfel Joseph D. Paluga ukol sa “Mga Prehistorikong Pamayanan sa Indo-Pasipiko: Rebyu ng mga Pag-aaral sa Ilang Austronesyanong Chiefdom.”