HomeSaliksik E-Journaltomo 1 bilang 2 (2012)

Sinaunang Ginto sa Pilipinas: Simbolo ng Kayamanan at Kasalatan sa Kaalaman

Joan Tara R. Reyes

Susing salita: Social Science

 

Abstrak:

Pinamagatang “Sinaunang Ginto sa Pilipinas: Simbolo ng Kayamanan at Kasalatan ng Kaalaman,” nirerebyu sa akdang ito ang librong Philippine Ancestral Gold (2011) na pinamatnugutan ni Florina H. Capistrano-Baker.