HomeSaliksik E-Journaltomo 1 bilang 2 (2012)

Mga Sona na Kalakalang Internasyunal: Kasaysayan ng Sinaunang Timog Silangang Asya

Portia L. Reyes

Susing salita: Social Science

 

Abstrak:

Pinamagatang “Mga Sona ng Kalakalang Internasyunal: Kasaysayan ng Sinaunang Timog Silangang Asya,” nirerebyu sa akdang ito ang librong A History of Early Southeast Asia: Maritime Trade and Societal Development, 100-1500 (2011) na sinulat ni Kenneth R. Hall.