HomeSaliksik E-Journaltomo 2 bilang 1 (2013)

Ang Lucban ni Sanz: Isang Interes sa Pagsusulat ng Kasaysayan

Alma N. Bamero

Susing salita: Social Science

 

Abstrak:

 

Pinamagatang “Ang Lucban ni Sanz: Isang Interes sa Pagsusulat ng Kasaysayan,” nirerebyu sa akdang ito ang librong Lucban (A Town the Franciscans Built) (1971) ni Leandro Tormo Sanz.