HomeSaliksik E-Journaltomo 3 bilang 1 (2014)

Flames over Baler: The Story of the Siege of Baler Reconstructed from Original Documentary Sources (2012)

Roderick C. Javar

Susing salita: Social Science

 

Abstrak:

Pinamagatang “Pagkubkob sa Baler: Tatlong Daan at Talumpu’t Pitong Araw ng Determinasyon at Kabayanihan,” nirerebyu sa akdang ito ang librong Flames over Baler: The Story of the Siege of Baler Reconstructed from Original Documentary Sources (2012) na sinulat ni Carlos Madrid Alvarez-Piñer.