HomeSaliksik E-Journaltomo 3 bilang 2 (2014)

Andres Bonifacio: Buhay at Pakikibaka (2013)

Jely A. Galang

Susing salita: Social Science

 

Abstrak:

Pinamagatang “Si Bonifacio, ang Himagsikan, at ang Pakikibaka ng mga Anakpawis sa Kasalukuyan,” nirerebyu sa akdang ito ang librong Andres Bonifacio: Buhay at Pakikibaka (2013) na pinamatnugutan ng Linangan ng Kulturang Pilipino (LKP), Philippine Anti-Imperialist Studies (PAIS), at Ecumenical Institute for Labor Education and Research (EILER).