HomeMALAYvol. 6 no. 1 (1987)

Mga Larawan ng Kamatayan, Karahasan at Pagdurusa Sa Mga Piling Tula Ni Federico Garcia Lorca: Isang Interpretasyon

Cornelio R. Bascara

Discipline: Literature

 

Abstract:

Nilalayon ng artikulong ito na ihiwalay o salain at pagkatapos ay ipaliwanag ang mga larawan ng pagdurusa, karahasan at kamatayan sa mga piling tula ni Lorca. Ito ay isinaayos ng sunud-sunod upang i-akma sa mga iba't-ibang kulay ng mga damdamin na naging mayamang saligan ng mga larawan at tanawing iginuhit ng poeta.