HomeMALAYvol. 19 no. 1 (2006)

Videoke at Tiis: Kulturang Popular bilang Anestisya sa Krisis

Corazon T. Toralba

Discipline: Social Science

 

Abstract:

Kung babasahin ang kasaysayan ng ating bansa, makikitang ito ay naratibo ng pakikibaka, paglaban at paglaya. Pambansa man, rehiyunal o lokal, hindi nagdalawang-isip ang mga ninuno natin noon na magkaisa upang kaharapin ang mga problema at krisis na nagbabanta sa bayan. Samakatwid, wala silang pag-aalinlangan na maghirap o mamatay para lamang sa ikabubuti ng buhay.