HomeIDEYA: Journal of Humanitiesvol. 1 no. 1 (1999)

Tulang Haka nina Tungkung Langit at Alunsina

Ruth Elynia S. Mabanglo

Discipline: Literature

 

Abstract:

Mula sa isa sa mga mito 0 mulamat na nilikom oi F. Landa Jocano mula sa Panay (batay sa salaysay na "Tungkung Langit and Alunsina" na nalathala sa Philippine Literature nina Bienvenido Lumbera at Cynthia Nograles-Lumbera) na naglalahad kung paanong nilikha ni Tungkung Langit ang sangkalupaan, kalangitan at iba pang bagay.  Sang-ayon sa salaysay, naging mag-asawa ang mga bathalang Tungkung Langit at Alunsina.