Article List (w/ Philippine Language Discipline)

Open Access Subscription Access


Ang Makrong-kasanayan sa Filipinolohiya = The Macro-skills in Filipinology

Mangahis, Josefina C.

Discipline: Languages, Filipinology, Wika, Wikang Filipino, Philippine Language