vol. 1, no. 1 (2022)
Dinsulan


Description

DINSULAN – sa Ingles ay “inkwell”, ang sisidlan ng tinta upang ang manunulat ay makabuo ng mga ideya. Nagsisilbi itong lunsaran ng kaisipan ng mga manunulat upang maisatitik ang mga makabuluhang ideya na magiging gabay sa pagtuklas sa ibayo pang pag-aaral sa mga teoryang nababatay sa mga pag-aaral ng ibang eksperto sa larangan ng pananaliksik. Sa pagkakaroon ng “Dinsulan”, maiilathala ang mga natatanging pananaliksik na isinagawa ng mga guro at mag-aaral ng Dalubhasaan ng Lungsod ng Lucena upang ang mga natuklasang kaalaman ay maibahagi sa komunidad at magsilbing gabay sa paglutas ng mga suliraning panlipunan at pangkabuhayan tungo sa kaunlaran ng bawat mamamayan bilang bahagi ng programang pangkaunlaran ng Lungsod ng Lucena na mas lalong kilala sa programang BOOM LUCENA.

Publisher: Dalubhasaan ng Lungsod ng Lucena


Potential Citation/s: 46


Category: Multidisciplinary |

ISSN 1908-2223 (Print)

Other Issue


Table of contents

Open Access Subscription Access


Articles


FILTERING A DELUGE OF DOUBLESPEAK: A PRAGMATIC-STYLISTIC STUDY OF INFLATED LANGUAGES IN PHILIPPINE HEALTHCARE ADVERTISEMENTS

MARIECON A PRADO | RONALYN Q VILLACENCIO

Discipline: English studies

A FEASIBILITY STUDY OF ESTABLISHING A GRABTAXI BUSINESS IN LUCENA CITY

KYLA B DEL ROSARIO | BRYAN C NATAD | ELAINE B REYES

Discipline: business and management

A FEASIBILITY STUDY OF MANUFACTURING CHEWABLE TOOTHPASTE IN QUEZON PROVINCE

ZARA T ELIDA | RHONALYN MALABUNGA | JUDY ANN A RIVERA

Discipline: business and management

A FEASIBILITY STUDY OF ESTABLISHING A MEAT SHOP WITH DRIVE THRU FEATURE

JOHN RICHARD P RIVERA | SHIELA MAE P FRIAS | JHELIAN S UMBRETE

Discipline: business and management

MARKET TREND ANALYSIS ON LOCAL RTW SHOP IN LUCENA CITY WITH DATA VISUALIZATION

JOHN SYDNEY CAPONPON | ROSEMARIE VIC DE LUMBAN | JOSHUA LARISMA

Discipline: business and management

AWARENESS, BENEFITS AND ACCEPTABILITY OF THE STAKEHOLDERS ON THE JEEPNEY MODERNIZATION PROGRAM

JOHN JESTER E MONTEREY | ANTHONY M PEÑARUBIA | MHELLANIE PILI

Discipline: social policy

THE KNOWLEDGE AND COMPETENCY OF BARANGAY COUNCIL FOR THE PROTECTION OF CHILDREN IN HANDLING CASES OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW

LEYRA MAE T NAYNES | LYKA Q PELOBELLO | HANNAH MAE T REY

Discipline: sociology, social policy and anthropology

BARRIERS TO CRITICAL THINKING AND MORAL REASONING SKILLS OF BACHELOR OF TECHNICAL VOCATIONAL TEACHER EDUCATION

JOHN MARK O CUENTO

Discipline: education and teaching

PERCEPTIONS OF THE BARANGAY LOCAL OFFICIALS TO THE PROPOSED FEDERALISM: BASIS FOR A PROPOSED EDUCATION PROGRAM

ROGELIO L PAREDES JR

Discipline: sociology, social policy and anthropology


Back Matter


Back Matter