HomeSaliksik E-Journaltomo 1 bilang 2 (2012)

Pagkakaingin bilang Tradisyunal na Paggamit ng Lupa sa Timog Silangang Asya

Ma. Florina Yamsuan Orillos-juan

Susing salita: Social Science

 

Abstrak:

Pinamagatang “Pagkakaingin Bilang Tradisyunal na Paggamit ng Lupa sa Timong Silangang Asya,” nirerebyu sa akdang ito ang isyu ng journal na Human Ecology Special Issue:  Swidden Agriculture in Southeast Asia (2009) na pinamatnugutan nina Ole Mertz et al.