Ma. Florina Yamsuan Orillos-juan


Papers8 Cites/Paper 17.12 Cites/Author/Year 7.61
Potential Citations137 Cites/Author137.00 h-index5
Year(s)18 Papers/Author 8.00 g-index8
Cites/Year 7.61 Authors/Papers 0.12 hI,annual 1.55

Article List

Open Access Subscription Access


Pagkakaingin bilang Tradisyunal na Paggamit ng Lupa sa Timog Silangang Asya

Orillos-juan, Ma. Florina Yamsuan

Discipline: Social Science

Ang Bisa at Hinaharap ng Lapit na Disaster Diplomacy sa Kasaysayang Pangkapaligiran ng Pilipinas: Isang Inisyal na Pagtatasa

Orillos-juan, Ma. Florina Yamsuan

Gitnang Luzon sa Harap ng Pananalasa ng Pesteng Balang (1991-1995): Salimbayan ng Kasaysayang Panlipunan at Kasaysayang Lokal

Orillos-juan, Ma. Florina Yamsuan

Discipline: Social Science, History, Cultural Studies, Multidisciplinary Study

Ang Proyektong Chico River Hydroelectric Dam: Hamon ng Kaunlaran at Reaksyong Bayan 1965-1986

Orillos-juan, Ma. Florina Yamsuan

Discipline: Economic Development, Environmental Conservation

Ang Inspección General de Montes at Pagpapalawak ng Estadong Kolonyal na Español noong Huling Hati ng Dantaong 19

Orillos-juan, Ma. Florina Yamsuan

Discipline: Social Science, History, Ecology

Songs of the Babaylan: Living Voices, Medicines, Spiritualities of Philippine Ritualist-Oralist-Healers (2013) ni Grace Nono

Orillos-juan, Ma. Florina Yamsuan

Kasaysayang Pangkapaligiran at Araling Pangkapaligiran sa Wikang Filipino: Katayuan at Tunguhin

Orillos-juan, Ma. Florina Yamsuan

Kahoy: Wood in the Philippines Wood and Its Uses from Pre-Hispanic to Spanish Colonial Philippines; Volume 1 (2013) at Kahoy: Wood in the Philippines Lexicon of Wood Terms from the 16th to 19th Century Sources; Volume 2 (2013) ni Cheek Sangalang Fadriq

Orillos-juan, Ma. Florina Yamsuan