HomeMALAYvol. 5 no. 1 (1986)

Pagsasakatubo at ang Katutubong Teolohiya

Florentino T. Timbreza

Discipline: Technology, Theology

 

Abstract:

Nais ko munang ipaabot ang matapat na pagbati at paghanga sa magaling na pamunuan ng Kagawaran ng mga Araling Panrelihiyon at ng Sentro sa Pag-aaral ng Relihiyon, Philippine Psychology Research and Training House, hindi lamang dahil sa kanilang kahanga-hangang pagsusumikap na tuklasin at palutangin ang katutubong teolohiyang Pilipino kundi lalo na ang kanilang paggamit ng sariling wika sa kaniIang talakayan, pagpapalitang-kuro, at pagmumuni-muni.