HomeMALAYvol. 21 no. 2 (2009)

Ang mga Teorya ng Relatividad ni Albert Einstein: Isang Pagsusuri sa Kahandaan ng Wikang Filipino sa Pagtalakay sa mga Paksa ng Makabagong Agham

Feorillo Petronilo Demeterio Iii

Discipline: Science, Filipino Language

 

Abstract:

Layunin ng papel na ito na muling suriin ang kontrobersya tungkol sa kahandaan ng wikang Filipino na tumalakay sa mga paksa ng agham sa pamamagitan ng pagsusulat ng papel na nakatuon sa isa sa mga pinakamasalimuot na mga paksa ng makabagong pisika - ang mga teorya ng relatividad ni Albert Einstein. Nahahati sa tatlong ahagi ang papel ng ito: ang espesyal na teorya ng relatividad, ang panglahatang teorya ng relatividad,at ang mga pagtingin ng may akda kung bakit hindi pa rin malawakan ang paggamit ng wikang Filipino sa domeyn ng agham.

 

_____

 

This paper aims to reexamine the controversy about the preparedness of the Filipino language to discuss Science subjects by attempting explain in Filipino the most complex topics in modern physics – Albert Einstein’s theories of relativity. This paper is divided into three parts: the special theory of relativity, the general theory of relativity, and the concepts of the author on why is it that Filipino language is still not the accepted language in the domain of Science.