HomeCA Research Journalvol. 1 no. 1 (2010)

Ang Paggamit ng Wikang Filipino: Hamon sa Lahat ng Pilipino

Amalia C. Rosales

Discipline: Filipino, Languages

 

Abstract:

Ang pagpapalaganap sa wikang pambansa ay isang malaking hamon sa panahong ito. Isang malaking hamon sapagka’t napakaraming balakid ang susuungin ng mga nagmamalasakit sa wikang Filipino upang maisakatuparan ang adhikaing ito. Lalo pa nga’t ang pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay napakabukas sa kanyang paniniwala na ang English ay dapat na palakasin sa ating bansa at naglalaan pa ng malaking halaga upang ang pagpapalaganap sa dayuhang wikang ito ay maging matagumpay.


All Comments (1)