Article List (w/ Filipino Discipline)

Open Access Subscription Access


Balatay Lumena: Epiko ng mga Maguindanaon sa Balabak, Pikit, Cotabato

Dalandangan, Fairuz M.

Discipline: Education, Filipino, Sociology, Cultural and Ethnic Studies

Ang Paggamit ng Wikang Filipino: Hamon sa Lahat ng Pilipino

Rosales, Amalia C.

Discipline: Filipino, Languages

Huling Habilin: Iisang Rizal, Iba-Ibang Rizal

Medina Jr., B.S.

Discipline: Literature, Filipino

Kapag Babae Pa Rin ang Nag-isip Tungkol sa Pagsasalin

Valdez, Maria Stella S.

Discipline: Filipino

Marketing Principles for Filipino Independent Films

Castro, Joeven R. | Velasquez, Ingrid K. | Laraño, Arby Mari B. | Amihan, Jaymen | Garcia, Gerry

Discipline: Marketing, Filipino, Media

Filipino Philosophers in a Dialogue on Filipino Culture (A Report)

Co, Alfredo P.

Discipline: Philosophy, Filipino

Kagandahan: Filipino Thought on Beauly, Truth, and Good

Mercado, Leonardo N.

Discipline: Philosophy, Filipino

Pagsasalin at Pagtuturo ng Literaturang Pilipino sa Pagbuo ng Pambansang Panitikan

Bisa, Simplicio R.

Discipline: Education, Literature, Filipino, Languages

Leksikal na Rehistro sa mga Pelikulang Mano Po 1: My Family, Mano Po 2: My Home, Mano Po 3: My Love, at Mano Po 4: Ako Legal Wife

Tan, Vincent Lester G.

Discipline: Education, Filipino, Art, Sociology, Politics, Cultural Studies

Globalisasyon, Kultura, at Kamalayang Pilipino

Mabaquiao Jr., Napoleon M.

Discipline: Education, Filipino, Art, Sociology, Cultural Studies

Kaasalang Sekswal at Kaalaman sa HIV/AIDS ng mga Lalabintaunin

Javier Jr., Roberto E.

Discipline: Education, Filipino, Art, Sociology, Cultural Studies, Sex Education

Panulat at Politika sa/ng Pamamahayag Pangkampus: Ang Pagsisimula ng College Editors Guild of the Philippines (1931-1945)

Madula, Rowell D.

Discipline: Education, Filipino, Art, Sociology, Politics, Cultural Studies

Ang Kahalagahan ng Wikang Pambansa sa Pagbubuo ng Kakanyahang Pilipino

Gonzalez, Andrew

Discipline: Filipino, Languages

Filipino sa Konstitusyon: Iba't Ibang Pagbasa, Iba't Ibang Diskurso

Abueg, Efren R.

Discipline: Filipino, Languages

Muling Pagtingin sa Ortograpiyang Filipino: Karanasang DLSU

Fortunato, Teresita F.

Discipline: Filipino, Languages

Uri at Realidad, Wika at Sensibilidad

Valdez, Ma. Stella S.

Discipline: Filipino, Languages

Pilipinisasyon ng mga Agham Panlipunan: Pagliligaw sa Tunay na Isyu?

Gonzalez, Andrew

Discipline: Filipino, Languages

Wika at Kultura: Pagsasaling Nagpapakahulugan

Bisa, Simplicia P.

Discipline: Filipino, Languages, Cultural Studies