Rhoderick V. Nuncio

Affiliates: De La Salle UniversityPapers9 Cites/Paper 19.44 Cites/Author/Year 2.08
Citations175 Cites/Author 43.75 h-index5
Year(s)21 Papers/Author 2.25 g-index9
Cites/Year 8.33 Authors/Papers 0.44 hI,annual 1.27

Article List

Open Access Subscription Access


Foucault, Popular Culture, and Television

Nuncio, Rhoderick V.

Discipline: Philosophy

A HUMANISTIC-MARXIST AND LABOR-ORIENTED PARADIGM OF ORGANIZATIONAL CHANGE

Nuncio, Rhoderick V.

Discipline: Philosophy, Social Science

Exploring Cybercultures: Critical and Constructivist Studies on the Internet

Nuncio, Rhoderick V.

Saysay at Salaysay ng Pantawang Pananaw mula Pusong Hanggang Impersonasyon

Nuncio, Rhoderick V.

Discipline: Education, Literature

Ang Mundo ng Online Game: Realidad ng Adiksyon at Pagtatanghal ng Bagong Mundo at Kaakuhan

Nuncio, Rhoderick V.

Discipline: Education, Art, Sociology, Politics, Cultural Studies

Pagbubura ng mga Pagitan sa Pagitan (Rebyu ng Between Homeland and the Diaspora: The Politics of Theorizing Filipino and Filipino American Identities)

Nuncio, Rhoderick V.

Discipline: Social Science, Political Science

Luntiang Pamayanan: Tungo sa Pag-unlad ng Kalikasan, Antas ng Pamumuhay at Wika / Green Communities: Towards Achieving Environmental, Livelihood & Linguistic Development

Nuncio, Rhoderick V.

Discipline: Community Development, Environment

Bonding and Autonomy: A Critical Discourse Analysis of Singaporean Youths’ Internet Use and Identity Politics in Amos Yee’s YouTube Videos

Nuncio, Rhoderick V.

Discipline: Social Science

Analyzing the Lexical Variation of Filipino, Bicol, and Cebuano Terms within the Context of Livelihood

Nuncio, Rhoderick V. | Pontemayor, Freddielyn B. | Monforte , Joan A. | Lumigis , Dadine Kristine Ann V.