Rhoderick V. Nuncio

Email: rhoderick.nuncio@dlsu.edu.ph


Affiliates: De La Salle UniversityPapers10 Cites/Paper 27.80 Cites/Author/Year 3.16
Potential Citations278 Cites/Author 69.50 h-index7
Year(s)22 Papers/Author 2.50 g-index10
Cites/Year 12.64 Authors/Papers 0.40 hI,annual 2.75

Article List

Open Access Subscription Access


Foucault, Popular Culture, and Television

Nuncio, Rhoderick V.

Discipline: Philosophy

A HUMANISTIC-MARXIST AND LABOR-ORIENTED PARADIGM OF ORGANIZATIONAL CHANGE

Nuncio, Rhoderick V.

Discipline: Philosophy, Social Science

Exploring Cybercultures: Critical and Constructivist Studies on the Internet

Nuncio, Rhoderick V.

Saysay at Salaysay ng Pantawang Pananaw mula Pusong Hanggang Impersonasyon

Nuncio, Rhoderick V.

Discipline: Education, Literature

Ang Mundo ng Online Game: Realidad ng Adiksyon at Pagtatanghal ng Bagong Mundo at Kaakuhan

Nuncio, Rhoderick V.

Discipline: Education, Art, Sociology, Politics, Cultural Studies

Pagbubura ng mga Pagitan sa Pagitan (Rebyu ng Between Homeland and the Diaspora: The Politics of Theorizing Filipino and Filipino American Identities)

Nuncio, Rhoderick V.

Discipline: Social Science, Political Science

Luntiang Pamayanan: Tungo sa Pag-unlad ng Kalikasan, Antas ng Pamumuhay at Wika / Green Communities: Towards Achieving Environmental, Livelihood & Linguistic Development

Nuncio, Rhoderick V.

Discipline: Community Development, Environment

Bonding and Autonomy: A Critical Discourse Analysis of Singaporean Youths’ Internet Use and Identity Politics in Amos Yee’s YouTube Videos

Nuncio, Rhoderick V.

Discipline: Social Science

Analyzing the Lexical Variation of Filipino, Bicol, and Cebuano Terms within the Context of Livelihood

Nuncio, Rhoderick V. | Pontemayor, Freddielyn B. | Monforte , Joan A. | Lumigis , Dadine Kristine Ann V.

Analyzing the Lexical Variation of Filipino, Bicol, and Cebuano Terms within the Context of Livelihood

Nuncio, Rhoderick V. | Pontemayor, Freddielyn B. | Monforte , Joan A. | Lumigis , Dadine Kristine Ann V.