Article List (w/ Development Studies Discipline)

Open Access Subscription Access


Rural Transformation in Gujarat: An Empirical Assessment through Multidimensional Indicators

Baser, Narayan | Kumar, Anuj | Patel, Akash

Discipline: Development Studies

The Sectoral Impact of the Rice Tariffication Law on Filipino Rice Supply: A Time-Series Analysis

Petralba, Josephine E. | Alcuitas, Aaron Benjmin

Discipline: Development Studies

Kasaysayan ng Militanteng Kilusang Paggawa sa Pilipinas

Felicia, Rimando E.

Discipline: Development Studies

Para sa Negosyo o Kalayaan? Pagsipat sa Dayuhang Pagmamay-ari at Kalagayan ng Manggagawa sa Media

Espada, Dennis

Discipline: Economics, Media studies and Communication, Development Studies

Neoliberalismo at ang Kilusang Paggawa sa Pilipinas: Epekto at Pakikibaka

Arago, Daisy

Discipline: Politics, Development Studies

A Critical Discourse Analysis of Rodrigo Duterte’s Language on Endo and Labor Unionism

Briones, Jervy C.

Discipline: Politics, Development Studies

Ang Industriya ng Niyog sa Pilipinas Pagkalipas ng EDSA at ang Kalagayan ng mga Magniniyog sa Kanilang Panitikan

Peña, Romeo P.

Discipline: Cultural Studies, Development Studies

Representasyon ng Kababaihang Manggagawang Pilipino sa Europa Batay sa Pelikulang Pag-ibig na Milan (2004) at Barcelona (2016) ni Olivia Lamasan

Tugano, Axle Christien J.

Discipline: Cultural Studies, Development Studies, Cinematics and Photography

Ang Fast food Crew sa Mabilis na Globalisasyon: Naratibo ng mga Manggagawang “Hindi Laging Bida ang Saya”

Buenaventura, Nell B.

Discipline: Social Science, Development Studies

Ang Pagdalumat ng Bentahan sa Navotas Fish Port Complex Upang Masipat ang Kalagayan ng Pangingisda sa Pilipinas

Tayone, Reneille Joy M.

Discipline: Development Studies

Minitmithing Kapayapaan: An Interpretative Phenomenological Analysis of Posttraumatic Growth Among Military Personnel Who Fought in the Marawi Siege

Jacob Iii, Alvin | Distor, John Mark S.

Discipline: Development Studies

Reporma Sa Pera: Ilang Pagmumuni-Muni Sa Utang, Stock Market, At Kapitalismo

Eliserio, U Z.

Discipline: Development Studies

Employee Attrition of Civilian Human Resources: The Case of the Philippine Military Academy

Dariano, Maria Victoria

Discipline: Development Studies

Challenges and recommendations for long-term rehabilitation of Boac River, Marinduque, Philippines, 20 years after the Marcopper mining disaster

Dangcalan, Ron Jay | Serquiña, Rani Amor B. | Dapito, Marife B. | Buella-Mandia, Evangeline | Sandoval, Dana Stephanie M.

Discipline: Development Studies