vol. 2, no. 1 (1997)
Layag


Description

Ang Layag ay opisyal na jornal ng Departmento ng Sikolohiya ng Pamantasan ng De La Salle. Matutunghayan sa jornal na ito ang mga artikulong nakasulat sa mga wikang Filipino at Ingles bilang pagtataguyod sa patakarang bilinggwal sa paggamit ng wika.

Note: This journal has ceased publication. The last issue available on this site was published in 1998. 


Publisher: De La Salle University


Potential Citation/s: 57


Category: Literature | Education | Psychology | Sociology & Social Sciences |

ISSN 0118-5012 (Print)

Other issues