HomeMALAYvol. 22 no. 1 (2009)

Filipino sa Konstitusyon: Iba't Ibang Pagbasa, Iba't Ibang Diskurso

Efren R. Abueg

Discipline: Filipino, Languages

 

Abstract:

Tinatalakay sa papel na ito ang probisyon sa wikang Filipino na nakasaad sa Artikulo XIV, seksiyon 6 hanggang 9, ng 1986 Konstitusyon ng Pilipinas. Sinusuri kung sadyang ang mga paratang ng kolumnistang si Pacis ay maituturing na may batayan kung titingnan ang kasalukuyang daynamiks ng wikang Filipino sa lipunan.

_____

Discussed in this paper is the provision of the Filipino language written in Article XIV, section 6 to 9 of the 1986 Constitution of the Philippines. The paper examines if the accusations of columnist Pacis can serve as a basis in looking at the present dynamics of the Filipino language in the society.