Roberto E. Javier Jr.

Affiliates: faculty member of the Psychology Department of De La Salle UniversityPapers19 Cites/Paper 70.63 Cites/Author/Year 15.98
Potential Citations1342 Cites/Author447.33 h-index15
Year(s)28 Papers/Author 6.33 g-index19
Cites/Year 47.93 Authors/Papers 0.16 hI,annual 4.51

Article List

Open Access Subscription Access


Ang Pakikipagkapwa: Pilipinong Lapit Sa Pananaliksik

Javier Jr., Roberto E.

Discipline: Psychology

Sikolohiyang Pilipino: Papaloob o Papalabas?

Javier Jr., Roberto E.

Discipline: Social Science

Panahilan, Batayan at Paraan Sa Pagpili ng Pinunong Pulitikal ng mga Piling Estudyante Sa Kolehiyo

Javier Jr., Roberto E.

Discipline: Political Science

Ang Bisa Ngwika Sa Pagkatuto

Javier Jr., Roberto E.

Discipline: Education, Instructional Language

Kaasalang Sekswal at Kaalaman sa HIV/AIDS ng mga Lalabintaunin

Javier Jr., Roberto E.

Discipline: Education, Filipino, Art, Sociology, Cultural Studies, Sex Education

Ang Mass Media at Paaralan: Anyong Infotainment sa HIV/AIDS Advocacy (Para sa mga Nagsisimula sa Paglalabintaunin)

Javier Jr., Roberto E.

Discipline: Education, Art, Sociology, Cultural Studies

Bawal ba ang Sex... Ligaw... Inom... pati Puyat?: Ilang Karanasan ng Lalabintaunin na Halaw sa mga Pag-aaral ng mga Lasallian

Javier Jr., Roberto E.

Discipline: Social Science

Mga Migranteng Manggagawang may HIV/AIDS: Pagkalinga sa Pangkalusugang Pangangailangan ng Pamilyang Pilipino

Javier Jr., Roberto E.

Discipline: Psychology, Family Health, HIV/AIDS

Madaling Maging Tao, Mahirap Magpakatao! Paninindigan, Pagpapakatao at Pakikipagkapwatao

Javier Jr., Roberto E.

Discipline: Social Science, Linguistics, Psycholinguistics

Mahirap ka na nga, Malulungkot ka pa, Mas mahirap ‘yon! Pagiging Masayahin at Paraan ng Pag-agapay ng Karaniwang Pamilyang Filipino sa Harap ng Hirap

Javier Jr., Roberto E.

Discipline: Social Science

“May Perang Dumadaan Lang sa Palad, Merong Padala, at May Padulas din”: Paniniwala’t Pananaw sa Pera at Palagay sa Pandaigdigang Krisis Pampinansiya = Remittance, Red Tape, Rent: Filipino Minimum Wage Earners’ Attitude About Money

Javier Jr., Roberto E.

Discipline: Economics, Finance

‘Mga Tiwali sa Daang Matuwid’ at ang mga Talinghaga’t Tema sa Talumpati ni P-Noy = 'Mga Tiwali sa Daang Matuwid’ and Allegories and Themes in P-Noy’s Speeches

Javier Jr., Roberto E.

Discipline: Psychology

Peer Education Counseling Services for HIV, Health Promotion and Gender Equality: Designing a Job from Strategic Information on MSM, TGW, and PWID

Javier Jr., Roberto E.

Damdamin, Daing, at Dalangin: Karamdaman at Kalooban sa Sikopatolohiya ng Filipino / Intuitive Feeling, Experiencing Pain, Faith-Seeking: Ill-health and Innermost Being in Filipino Psychopathology

Javier Jr., Roberto E.

Paraan Po: Ang Oryentasyon ng Kapuwa sa Metodo ng Pananaliksik

Javier Jr., Roberto E.

Stakeholders’ Take on Sharing the Tasks in Providing Family Planning Services – Inquiring into the Issues on Midwives’ Implant Insertion

Javier Jr., Roberto E. | Rodriguez, Cristina A. | Era, Marlon D.

Discipline: Social Science

Ang Tao sa Ka-taw-an at sa Ka-tau-han: Pag-uugnay sa Pagpapakatao, Pakikipagkapuwa-tao, at Pagkatao

Javier Jr., Roberto E.

Where is Hiya in Research Ethics? Being Humane and Extending the Self in Doing Social Science Research

Javier Jr., Roberto E.

Where is Hiya in Research Ethics? Being Humane and Extending the Self in Doing Social Science Research

Javier Jr., Roberto E.