Article List (w/ Philippine Literature Discipline)

Open Access Subscription Access


Twice-told Myths of Rape in Philippine Law and Literature

Santos, Paz Verdades M.

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Hazardous Balance: Bridge, Body and Cuisine in the Poetry of Marjorie Evasco, Angeline Yap, and Hsia Yü

Jones, David

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Ethical Issues in Translation

Aveling, Harry

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Bienvenido L. Lumbera on Revaluation: The National Stages of Philippine Literature and Its History

Bayot, David Jonathan

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Mga Tula

San Juan Jr., E.

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Formalizing Desire in Conchitina Cruz’s Prose Poems: Footnotes to Dark Hours

Tee, Linnzi Tyna

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Bakas, Tanda, at Lagda.Sintomas Ng Katawang Politika: Isang Sintomatikong Komentaryo sa Dalawang Nobelang Klasiko nina A. C. Fabian (Ang Timawa) at Teofilo Sauco (Ang Magmamani)

San Juan Jr., E.

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Writing the “Geographies of Light”

Roma, Dinah T.

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Mga Dala-Dalang Dalamhati

Gojo Cruz, Genaro R.

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Post-colonial Duality: A Reading of N.V.M. Gonzalez’s The Bamboo Dancers

Talaue, Antonette P.

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Ang Nobela Bilang Isang Artipisyo: Metakatha at Galaw ng Asoge ni Cirilo F. Bautista

Torres, Gerardo Z.

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Gamu-gamo sa Buwan ng Parola

Carandang, Nonon

Discipline: Humanities, Philippine Literature

27 Days, 3 Months and 42 Years

Sanchez, Louie Jon A.

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Senakulo • Perdon • Anino

Sanchez, Louie Jon A.

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Pagtakup kang Tag-irinit sa Naoway • Pagtatapos ng Tag-araw sa Naoway • Sa Gwapo nga Manughimo kang Lapida • Sa Gwapong Tagagawa ng Lapida

Teodoro, John Iremil E.

Discipline: Humanities, Philippine Literature

The Magbukon Literary Arts among the Aetas of Bataan, Philippines

David, Neil D.

Discipline: Cultural and Ethnic Studies, Philippine Literature

Ang Alamat ng Puno sa Tag-araw ng Cyberspace


Discipline: Humanities, Philippine Literature

Kon Andüt Wara Nagayühüm si Berting Agi

Teodoro, John Iremil E.

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Kung Bakit Hindi Ngumingiti si Berting Bading

Teodoro, John Iremil E.

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Gilda Cordero-Fernando’s The Last Full Moon and the Problematique of Female Self-Representation

Lim, Beatriz Pilar

Discipline: Humanities, Philippine Literature

The Distance to Parnassus: A Palanca Commentary

Aquino, Cesar Ruiz

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Coordinates of a Philippine World Literature Classroom: Notes of a Translated Filipino Reader-Teacher as Translator-Pilgrim

Evasco, Marjorie

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Tales of Two Cities: Carlos Ojeda Aureus’s Nagueños and James Joyce’s Dubliners

Santos, Paz Verdades M.

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Imaging and Imagining the City of Pines: A Tour of Baguio’s Poetic Landscape

Galán, Ralph

Discipline: Humanities, Philippine Literature

A Study of Andres Cristobal Cruz’s Ang Tundo Man May Langit

Balarbar, Corazon V.

Discipline: Philippine Literature

Marginality and Subversion in Ruth Elynia Mabanglo’s Mga Liham ni Pinay

Cruz, Jhoanna

Discipline: Philippine Literature, Feminism

Looking in on Filipino 'Literature'

Buckley, Cornelius

Discipline: Philippine Literature

Gabay sa Kadiliman

Daga, Eugene

Discipline: Philippine Literature

C/Siting the Poem, S/Citing the Voice: An- Other Reading quasi una Fantasia on a Theme on/in Translation by Merlinda Bobis

Bayot, David Jonathan

Discipline: Philippine Literature

Isang Feministang Pagbasa kay Rosario De Guzman Lingat

Ocampo, Maria Luisa D.

Discipline: Philippine Literature, Feminism

Ang Alamat ng Wikang Mapanghimagsik

Abueg, Efren R.

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Hidden Narratives: Turn-of-the-Century Spanish Press and the Philippine Revolution

Bascara, Cornelio R.

Discipline: Humanities, Philippine Literature

"At Tumangis si Jesus"

Medina Jr., *

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Ang El Shaddai at ang Simbahang Katoliko

Balajadia, Basilio P.

Discipline: Humanities, Philippine Literature

From Literary to Cultural Studies: The Struggle Over Hawaii

San Juan Jr., E.

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Elegy #1 (Upon reading Miklos Radnoti's "Postcard" poem in Edward Hirsch's How to Read a Poem)

Evasco, Marjorie

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Elegy #2

Evasco, Marjorie

Discipline: Humanities, Philippine Literature

BENEDICTION

Evasco, Marjorie

Discipline: Humanities, Philippine Literature

The Literary Life Notes For A Probable Confession

Bautista, Cirilo F.

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Walang Kaibigan, Walang Kumpare at Walang Kamag-Anak"

Timbreza, Florentino T.

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Hopeful, not Happy: The Centennial Literary Prize-winning Novels in English

Groyon, Vicente Iii

Discipline: Humanities, Philippine Literature

Three Readings of One Poem: Language and Reality in Lacaba's "In Memoriam"

Oloroso, Bernadette S.

Discipline: Literature, Philippine Literature, Cultural Studies

Gladiators in a Fragile Arena: A Study of Protest and Confinement in the Sugilanon

Wright, Ma. Teresa

Discipline: Literature, Sociology, Philippine Literature, Cultural Studies

Filipino English: An Analysis of F. Sionil José's Use of English in Waywaya

Keller, Claudia

Discipline: Literature, Sociology, Philippine Literature, Cultural Studies

The Critical Romance with the S/subjects of Philippine National-Popular Literature: Soledad S. Reyes with Her Modes

Bayot, David Jonathan

Discipline: Literature, Sociology, Philippine Literature, Cultural Studies

Beyond Postcolonial Theory

Aiyer, Ananth

Discipline: Literature, History, Philippine Literature

Nation, Self and Citizenship: An Invitation to Philippine Sociology

Gutierrez, Filomin C.

Discipline: Literature, History, Sociology, Philippine Literature

Philippine Languages and Literature

Alip, Eufronio M.

Discipline: Social Science, Philippine History, Philippine Literature

A Hispanic Legacy of Chabacano Poems

Romanillos, Emmanuel Luis A.

Discipline: Philippine History, Philippine Literature

Mga Limot na Bayaning Manunulat ng Cavite

Abueg, Efren R.

Discipline: Philippine History, Philippine Literature

The Historical Novel

Ordonez, Elmer A.

Discipline: Philippine History, Philippine Literature

Social Realities in Early 19th Century Santa Cruz de Malabon as Reflected in Religious Folklore

Austria, Jose Alain

Discipline: Philippine History, Philippine Literature

"Poem 10" ni Jose Garcia Villa: "Tula 10" nina Beltran at Francia

Arboleda, Pia

Discipline: Philippine Literature, Filipino Poetry

Wika at Katauhang Babae: Mula Mito Hanggang Panahong Moderno*

Mabanglo, Ruth Elynia S.

Discipline: Sociology, Philippine Literature, Philippine myths

Ang Maikling Kwentong Iloko At Ang "Biag Ti Lam-Ang": Paghahanap Sa Pagpapatuloy Ng Tradisyon Sa Literaturang Iloko

Valdez, Ma. Stella S.

Discipline: Philippine Literature, Filipino Culture

Ang Anti-Lenggwahe Samga Piling Nobelang Filipino Sa Ating Panahon

Fortunato, Teresita F.

Discipline: Philippine Literature, Filipino Novels

Ang Katotohanan tungkol kay Inocencia Binayubay (alyas Inday) at ang Pagsugo sa mga Pinoy Supermaid sa Iba't Ibang Panig ng Mundo

Derain, Allan N.

Discipline: Social Science, Philippine Literature

Paghahanap ng Liwanag sa Gitna ng Dilim: Rebyu ng Nawala ang Ilaw ng Tahanan: Case Studies of Families Left Behind by OFW Mothers

Garcia, Fanny A.

Discipline: Social Science, Philippine Literature

Ang Babaylan sa Labas ng Maynila: Rebyu ng Ang Bayan sa Labas ng Maynila/The Nation Beyond Manila ni Rosario Cruz-Lucero

Festin, Rowena P.

Discipline: Philippine Literature

Uran, Uran, Tagantan: Mga Babala sa Pagbago ng Klima sa Rawitdawit Bikol = Storm Signals: Climate Change on Bikol Poems

Santos, Paz Verdades M.

Discipline: Literature, Philippine Literature

Ang Pagbasa ng Dalawang Babae sa Nobelang Isang Babae sa Panahon ng Pagbabangon o Kung Paano Dapat Basahin si Efren Reyes Abueg = A Reading of Two Women of the Novel Isang Babae sa Panahon ng Pagbabangon or on How to Read Efren Reyes Abueg

Taylan, Dolores R.

Discipline: Literature, Philippine Literature, Filipino Literature

Saling Abueg: Ang Pagtatagpo ng Ideya at Praktika ng Pagsasalin = Abueg on Translation: The Intersection of Ideas and Practice of Translation

Buban, Raquel S.

Discipline: Philippine Literature, Filipino Literature, Panitikang pilipino

ANG LIRISISTANG TAGALOG

Hila, Antonio C.

Discipline: Art, Philippine Literature

PAGLAYA SA TRADISYON: SA PAGSULAT NG KASAYSAYAN

Pisa, Simplicio P.

Discipline: Philippine Literature

ANDRES BONIFACIO: TAGAHAWAN NG LANDAS NG KASARINLANG PILIPINO

Fortunato, Teresita F.

Discipline: Philippine History, Philippine Literature